XXV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

  Уважаеми Дами и Господа,

  XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие ще се проведе в периода от 04 до 07 април 2024 г., в хотел "Рила", к.к. Боровец.

  Студентите и специализантите от България до 35 г. възраст са освободени от заплащане на такса участие след представяне на документ, удостоворяващ техния статут (студентска или специализантска книжка). Всички участници ще получат достъп до научните сесии и съпътстващите ги кафе паузи, до изложение фирми спонсори, делегатски материали и електронно удостоверение за участие.

   

  1. Организатори на XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ /БАСРЗ/

  Организационен комитет:
  Председател: Проф. д-р И. Димова, дм 
  Зам. председател: Проф. д-р А. Щерев, дм
  Зам. председател: Доц. д-р М. Юнакова, дм
  Членове: Проф. д-р Е. Ковачев, дмн; Проф. д-р С. Кюркчиев, дмн; Доц. Т. Милачич, дб; д-р Георги Лазаров
  Гл. редактор сп. "Репродуктивно здраве": Проф. д-р Т. Тимева, дм
  Организационен секретар: З. Величкова
  телeфон: 0887 36 09 86
  e-mail: info@basrh.org

  Официален агент на Kонгреса: „ВАСТЕЛС-България”
  гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Гешов” 44
  телефон: 02/931-06-36, 02/831-90-49; 02/931-11-17;
  e-mail: events@wasteels.bg
  website: www.wasteels.bg
   

  2. Важни дати на XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  Срок за заявяване на участие от делегати и служители фирми спонсори, които желаят да им бъде резервирано хотелско настаняване в хотел "Рила" до 26 февруари 2024 г.
  Краен срок за подаване на абстракти на e-mail:
  ivanka.i.dimova@gmail.com, stanimirkyurkchiev@gmail.com
  до 16 февруари 2024 г.
  Краен срок за подаване на статии за списание "Репродуктивно здраве" на e-mail:
  ttimeva@yahoo.com, zdravka.velichkova@gmail.com
  до 23 февруари 2024 г.
  Ранна регистрация за участие в XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  до 26 февруари 2024 г.

  Междинна регистрация за участие в XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  от 27 февруари до

  27 март 2024 г.

  Регистрация "на място" за участие в XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  от 28 март 2024 г.

  Официално откриване на Конгреса 04 април 2024 г.
  Вечеря "Добре дошли" 04 април 2024 г.
  Официално закриване на Конгреса

  06 април 2024 г.

   


  3. Официални езици на Конгреса:

  Български език и Английски език

   

  4. Основни теми и лектори на XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

  Поканените тази година чуждестранни лектори са: д-р Луис Наваро – Испания, Проф. Андрес Салуметс – Швеция, д-р Тине Врондинг – Дания, д-р Мохамед Ибрахим – Германия, Проф. Едуард Руиз Кастане - Испания, Проф. Мария дел Мар Гил - Испания, Проф. Темис Дагклис - Гърция, Каролине Четинкая - Турция.

   

  5. Акредитация:

  БЛС Акредитация: Всеки лекар - участник в XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, с редовно членство в БЛС, ще получи електронно Удостоверение за участие с кредитни точки от БЛС.

   

  6. Изисквания за участие в Научната програма на XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве – публикации и постери:

  Изисквания за абстракти:

  Абстрактите трябва да се изпратят като прикачен файл на Microsoft Word (до 300 думи), постерите като прикачен файл на Power Point (до 3-4 слайда), чрез електронна поща, на адрес: ivanka.i.dimova@gmail.com,  stanimirkyurkchiev@gmail.com. Абстрактите трябва да съдържат заглавие, имена на автори, институция, държава и адрес за кореспонденция. Те трябва да имат следните раздели: цели, материали и методи, резултати и заключения, но без фигури и таблици. Одобрените участници за постери или презентации ще бъдат информирани в двуседмичен срок на електронния адрес, от който са изпратени съответните документи. Абстрактите и постерите трябва да бъдат представени на български и на английски език.

  Краен срок за изпращане на абстрактите – 16 февруари 2024 г.
   

  7. Заявки за участие на XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие могат да бъдат направени:

   

  8. Регистрационен процес за участие в XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве:

  Регистрацията на делегатите на място в хотел ”Рила” за получаване на всички делегатски материали ще започне в 18:00 ч. на 04 април 2024 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

  Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на делегатите по време на Конгреса:

  • Регистрация на делегатите;
  • Настаняване;
  • Предоставяне на делегатски материали;
  • Предоставяне на сертификати за участие;
  • Обща информация и координация.
    

  Заповядайте в хотел "Рила”!

  РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

  ЛИЧНИ ДАННИ

  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  (Фактура се издава на фирмата или на лицето, извършило плащането.)

   

  ТАКСА УЧАСТИЕ - ДЕЛЕГАТИ За желаещи
  да им бъдат
  резервирани
  нощувки в х-л
  „Рила“
  Обща регистрация за участие на делегати,
  които няма да използват хотелско настаняване
  в х-л „Рила“
  Регистрация
  до 26 февруари
  2024 г.
  Ранна такса
  до 26 февруари
  2024 г.

  Междинна
  такса от 27

  февруари до 27
  март 2024 г.

  Регистрация
  „на място“
  от 28 март
  2024 г.
  Делегати членове на БАСРЗ, заплатили членски внос за 2024 г. 50 лева 50 лева 140 лева 260 лева
  Делегати до 35 години – НЕчленове на БАСРЗ 50 лева 50 лева 180 лева 260 лева
  Делегати над 35 години – НЕчленове на БАСРЗ 190 лева 190 лева 240 лева 290 лева
  • Посочените цени са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.
  One file only.
  10 MB limit.
  Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.

   

  Таксата за участие на делегати включва:

  • достъп до научни сесии и научни прояви;

  • достъп до изложение фирми спонсори;

  • участие в кафе паузи;

  • участие във Вечеря „Добре дошли“ на 04 април;

  • делегатски материали;

  • електронно удостоверение за участие с кредитни точки от БЛС.

  Таксата за участие на делегати НЕ включва:
   

  • хотелско настаняване;

  • участие в Официалната вечеря на блок маса с включени напитки на 06 април – доплащане 30 лева за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“ на 06 април и 80 лева за делегати без настаняване в хотел „Рила“.

  • Делегати – специализанти (от България) до 35 години и студенти – не заплащат такса участие. При подаване на заявка за участие е необходимо да изпратят копие на документ за специализация/писмо от ръководителя на специализацията или студентска книжка.

   

  Заплащането на Членски внос в размер на 120 лева се извършва до 26 февруари 2024 г. по банковата сметка на БАСРЗ:
  UniCredit Bulbank – в лева
  IBAN: BG17UNCR76301039223014
  BIC: UNCRBGSF
  за да бъде приложена ранна такса участие в Конгреса.

   

  30 лева за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“ на 06 април и 80 лева за делегати без настаняване в хотел „Рила“.

   

  ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ Единична стая Двойна стая Цената включва:
  HB HB

  Хотел Рила 4*

  *настаняване след
  15:00 часа;
  *освобождаване преди 12:00 часа.

  Стая signature/superior
  250 лева
  Стая signature/superior
  310 лева

  нощувка, закуска, вечеря, безжичен
  интернет, паркинг, застраховка,
  туристическа такса, ДДС.

  Доплащане за изглед „писти“: 20 лева/стая/нощувка
  Всички делегати, които желаят да използват хотелско настаняване в хотел „Рила“ трябва да се регистрират и да заплатят пълната стойност на нощувките до 26 февруари 2024 г.
  След тази дата хотелско настаняване в хотел „Рила“ ще се предлага в зависимост от наличие или не на свободни стаи към момента.
  • Посочените цени са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.
  Посоченият втори човек е: *

  Необходимо е посоченият делегат да се свърже с фирмата организатор за заплащане на съответната такса регистрация.

   - При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.
  - При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

  Важна информация:
  - Настаняването в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняването на един човек се заплаща единична стая.
  - Регистрацията е валидна след попълване и изпращане на формуляра, като по този начин потвърждавате Вашето участие.
  - Резервацията за настаняване е валидна само след попълване и изпращане на регистрационен формуляр и заплащане на пълната стойност на нощувките.
  - Участници в Конгреса (лекари, служители на фирми спонсори), които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочения хотел. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочения хотел.

  ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

  • Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване в желания от Вас хотел ще получите до 5 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 5 работни дни, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02 931 11 17 или моб.: 0885 303 075 – Боряна Лазарова.
  • Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации до 02 февруари 2024 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При желание за частични или пълни анулации от 03 февруари 2024 г. – суми за хотелско настаняване не се възстановяват, суми за регистрационни такси се възстановяват до 01 март 2024 г.
  • Всички заплащания към ВАСТЕЛС-България се извършват по банков път. Заплащания в брой или с кредитна карта се приемат в офиса на ВАСТЕЛС-България или в периода на Конгреса, на място в хотел „Рила“. При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.
  • „ВАСТЕЛС-България“ като организатор на Конгреса и регистриран администратор на лични данни е длъжна и се ангажира, да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване, спазвайки Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Повече информация относно събирането, съхранението и обработката на Вашите данни може да откриете тук: https://wasteels.bg/sites/default/files/vvedenie-2.pdf .

   

  Моля, отбележете на банковия документ:

  1. Вашето име 2. Конгрес БАСРЗ 3. За какво плащате

   

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в XXV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве с международно участие е необходимо да заявите писмено желанието си на имейла на ВАСТЕЛС – България ЕООД – events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители за периода на Конгреса.

  ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ
  Конферентен център, хотел "Рила", к.к. Боровец

  Скицата за избор на щанд се изпраща по последователност според реда на заплащане на сумата за спонсорското участие.

   

  СХЕМА ИЗЛОЖБЕНИ ПЛОЩИ

  к.к. Боровец, хотел "Рила"